กว๊านพะเยา แลนด์มาร์กของคนพะเยา

กว๊านพะเยา
Share this content

กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากน้ำที่ไหลจากห้วยต่างๆ 18 สาย เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน มีพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า ๔๘ ชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล
กว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นบึงน้ำกว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยปี พื้นที่ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมีวัดวาอารามอยู่มากมาย ต่อมาเมื่อกรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และวัดหลายแห่งต้องจมอยู่ในกว๊านพะเยา ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสวยงาม บริเวณรอบเป็นสวนสาธารณะ ผู้คนนิยมมานั้งพักผ่อน ทานอาหารและออกกำลังกาย ริมกว๊านพะเยาจะมีร้านอาหาร ไว้บริการสำหรับผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

พิกัด : อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รูปปั้นองค์พญานาคด้านหน้ากว๊านพะเยา
กว๊านพะเยาด้านหลังเป็นวิวภูเขาสลับไปมาสวยงาม
กว๊านพะเยาด้านหลังเป็นวิวภูเขาสลับไปมาสวยงาม
บริเวณริมกว๊านพะเยาจะเป็นสวนสาธารณะและร้านอาหารสำหรับนังพักผ่อน ทานอาหาร และออกกำลังกาย
บริเวณริมกว๊านพะเยาจะเป็นสวนสาธารณะสำหรับนังพักผ่อน ทานอาหาร และออกกำลังกาย

Leave A Comment